Tiếng Anh Trung học cơ sở

Sách Tiếng Anh Lớp 6


Tập 1 :

Unit 1 - My new school
Thời lượng: 90:00
Unit 2 - My home
Thời lượng: 90:00
Unit 3 - My friends
Thời lượng: 90:00
Unit 4 - My neighbourhood
Thời lượng: 90:00
Unit 6 - Our Tet holiday
Thời lượng: 90:00

Tập 2 :

Unit 7 - Television
Thời lượng: 90:00
Unit 8 - Sports and Games
Thời lượng: 90
Unit 9 - Cities of the world
Thời lượng: 90:00
Unit 11 - Our greener world
Thời lượng: 90:00
Unit 12 - Robots
Thời lượng: 90:00

Chương trình học Tiếng anh Trung học cơ sở khác hoàn toàn với việc học tiếng Anh ở cấp tiểu học, học sinh ở cấp THCS được yêu cầu nhiều kiến thức và kỹ năng hơn, cùng một định hướng hoàn toàn khác so với cấp học trước đó. Nếu ở cấp Tiểu học, các bài học, và bài tập Tiếng Anh chỉ mang tính chất giới thiệu, sơ khai, thì Tiếng Anh từ cấp THCS trở đi sẽ tập trung khai thác sâu hơn, và mở rộng hơn các khía cạnh của Tiếng Anh cơ bản như: từ vựng thông dụng, ngữ pháp Tiếng Anh, phát âm và trọng âm,…. Chính sự khác biệt này đã làm thay đổi tính chất của việc học tiếng anh nói chung, và việc học từ vựng tiếng anh nói riêng. Để học tốt tiếng anh Trung học cơ sở cấp trung học cơ sở, bắt buộc học sinh phải thích nghi và chọn cho mình một phương pháp học hiệu quả và lâu dài.

Chương trình học tiếng Anh lớp 6 với 12 bài học xoay quanh các chủ điểm gần gũi với cuộc sống hàng ngày. Điều này, mang lại hiệu quả cao trong việc học đồng thời gây dựng niềm vui học cho trẻ.

GIÁO VIÊN

Ms Minh

Ms Minh