Tiếng Anh Trung học cơ sở

Tiếng Anh Lớp 7


Tập 1 :

Unit 1 - My hobbies
Thời lượng: 90:00
Unit 2 - Health
Thời lượng: 90:00
Unit 3 - Community Service
Thời lượng: 90:00
Unit 4 - Music and Arts
Thời lượng: 90:00

Tập 2 :

Unit 7 - Traffic
Thời lượng: 90:00
Unit 8 - Film
Thời lượng: 90:00
Unit 10 - Sources of energy
Thời lượng: 90:00
Unit 12 - An overcrowded world
Thời lượng: 90:00

Tiếp nối chương trình tiếng Anh lớp 6, tiếng Anh 7 được biên soạn theo định hướng giao tiếp giúp học sinh phát triển năng lực giao tiếp bằng tiếng Anh thông qua cả 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc và viết.

Tiếng Anh 7 được chia thành 2 tập.

Tập 1 gồm 6 đơn vị bài học xoay quanh 2 chủ điểm: Our Communities và  Our Heritage .

Tập 2 cũng có 6 bài học với chủ điểm: Our world và Visions of the Future.

GIÁO VIÊN

Ms Minh

Ms Minh

Khoá học tương tự

Tiếng Anh Lớp 6

Tiếng Anh Trung học cơ sở

Tiếng Anh Lớp 8

Tiếng Anh Trung học cơ sở

Tiếng Anh 9

Tiếng Anh Trung học cơ sở

Noun - Danh từ

Ngữ pháp theo chuyên đề