Tiếng Anh Trung học cơ sở

Tiếng Anh Lớp 6


Tập 1 :

Unit 1 - My new school
Thời lượng: 90:00
Unit 2 - My home
Thời lượng: 90:00
Unit 3 - My friends
Thời lượng: 90:00
Unit 4 - My neighbourhood
Thời lượng: 90:00
Unit 6 - Our Tet holiday
Thời lượng: 90:00

Tập 2 :

Unit 7 - Television
Thời lượng: 90:00
Unit 8 - Sports and Games
Thời lượng: 90
Unit 9 - Cities of the world
Thời lượng: 90:00
Unit 11 - Our greener world
Thời lượng: 90:00
Unit 12 - Robots
Thời lượng: 90:00

Khác hoàn toàn với việc học tiếng Anh ở cấp tiểu học, tiếng Anh cấp THCS yêu cầu nhiều kiến thức và kỹ năng hơn, cùng một định hướng hoàn toàn khác so với cấp học trước đó. Nếu ở cấp Tiểu học, các bài học, và bài tập Tiếng Anh chỉ mang tính chất giới thiệu, sơ khai, thì Tiếng Anh từ cấp THCS trở đi sẽ tập trung khai thác sâu hơn, và mở rộng hơn các khía cạnh của Tiếng Anh cơ bản như: từ vựng thông dụng, ngữ pháp Tiếng Anh, phát âm và trọng âm,…. Chính sự khác biệt này đã làm thay đổi tính chất của việc học tiếng anh nói chung, và việc học từ vựng tiếng anh nói riêng. Bước vào cấp trung học cơ sở, học sinh bắt buộc phải thích nghi và chọn cho mình một phương pháp học hiệu quả và lâu dài.

Chương trình tiếng Anh 6 với 12 bài học xoay quanh các chủ điểm gần gũi với học sinh. 

GIÁO VIÊN

Ms Vu Thi Ha

Ms Vu Thi Ha

Khoá học tương tự

Tiếng Anh Lớp 7

Tiếng Anh Trung học cơ sở

Tiếng Anh Lớp 8

Tiếng Anh Trung học cơ sở

Tiếng Anh 9

Tiếng Anh Trung học cơ sở

Noun - Danh từ

Ngữ pháp theo chuyên đề