Tiếng Anh Mầm non

My little island 2 Tiếng Anh cho trẻ mầm non


My little island 2 Tiếng Anh cho trẻ mầm non
Free

Đang cập nhật bài học

My Little Island chuẩn bị cho học sinh mẫu giáo những kỹ năng ngôn ngữ cơ bản nhất Nghe-Nói-Đọc-Viết qua mọi bài học. Chương trình My Little Island cũng xây dựng các hoạt động bằng phương pháp phát triển ngôn ngữ tự nhiên nhất, giúp trẻ học qua nhiều cách và hoạt động khác nhau; hiểu và sử dụng ngôn ngữ trong ngữ cảnh

- Names of the topics:

+ Welcome

+ My school

+ Family

+ Play Time! 

+ My House

+ My body

+ Time to Eat

+ On the Farm

+ The Weather

GIÁO VIÊN

Ms Minh

Ms Minh

Khoá học tương tự

Tiếng Anh Lớp 6

Tiếng Anh Trung học cơ sở

Tiếng Anh Lớp 7

Tiếng Anh Trung học cơ sở

Tiếng Anh Lớp 8

Tiếng Anh Trung học cơ sở

Tiếng Anh 9

Tiếng Anh Trung học cơ sở

Noun - Danh từ

Ngữ pháp theo chuyên đề