Sách hay

Grammar with Laughter

Grammar with Laughter - cuốn sách học ngữ pháp tiếng anh qua câu chuyện cười. Thông qua cuốn sách học viên sẽ có thêm hứng thú trong việc học, tăng khả năng ghi nhớ cấu trúc ngữ pháp và đồng thời tăng sự tương tác thực hành thông qua việc người học chia sẻ câu chuyện cười với người khác.


Grammar with laughter

Vui lòng nâng cấp thành viên VIP để download sách!