Sách hay

101 American English Idioms

Cuốn sách 101 American English Idioms của tác giả Harry Collis bao gồm các idioms và cách sử dụng chúng một cách hiệu quả cho bài lets speaking. Sách được biên soạn rất sáng tạo và độc đáo, giúp hỗ trợ cho việc học ôn và khám phá các thành ngữ cho lets. Ở cuốn sách này, thay vì chỉ đơn thuần giải thích nghĩa của các thành ngữ, thì Harry Collis đã đưa chúng vào những tình huống cụ thể, gần gũi hơn trong đời sống, tạo tính ứng dụng cao cho từng bài học. Bên cạnh đó, những ngữ cảnh trong bài học đều được miêu tả bằng tranh vẽ với nhân vật chính - Mario Risso vui tính. Nhờ đó sẽ làm tăng sự hứng khởi học tập của người học, giúp tối ưu hóa khả năng ghi nhớ và ứng dụng của người học.


101 American English Idioms

Vui lòng đăng nhập để download sách!