Giáo viên

Ms Vu Thi Ha

Ms Vu Thi Ha

Kinh nghiệm: 2 năm

Email: vuthiha100895@gmail.com

Website: http://www.example.com

Cô Vũ Thị Hà tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội 2 chuyên ngành ngôn ngữ Anh. Cô có 2 năm kinh nghiệm giảng dạy Trung tâm anh ngữ Popodoo và Trung tâm Anh ngữ English4kids.

Với phong cách giảng dạy trẻ trung, chuyên nghiệp và nghiêm túc đã giúp cô Vũ Thị Hà luôn chiếm được tình cảm đông đảo của học viên trung tâm. Cô Hà luôn gởi mở sự sáng tạo của mỗi học sinh, mỗi bài giảng của cô đều tận dụng tối đa phương tiện nghe nhìn để kích thích sự phát triển tư duy của trẻ.

 

92%
English Teaching

Khoá học

Family and Friends 2

16 Bài . 0 Tài liệu

Tiếng Anh Lớp 6

12 Bài . 0 Tài liệu

Tiếng Anh 9

12 Bài . 0 Tài liệu