Giáo viên

Mr Ralph Lawrence Pacuno

Mr Ralph Lawrence Pacuno

Kinh nghiệm: 5 năm

Email: pralphlawrence@gmail.com

Website: http://www.example.com

Thầy Ralph Lawrence Pacuno có vốn sống phong phú, cách nói chuyện sâu sắc nhưng dễ gần, giản dị và luôn đam mê trong công việc. Chính vì vậy, trước khi lên lớp giảng dạy thầy luôn chuẩn bị bài rất công phu, xây dựng nhiều hoạt động, trò chơi để học viên có điều kiện tiếp xúc với môi trường giao tiếp thực tế. Thầy cũng dành thời gian làm quen với ngữ âm của người Việt Nam khi nói tiếng Anh, lắng nghe và kiên nhẫn sửa lỗi phát âm cho từng học viên. Thầy từng là giáo viên Tiếng Anh tại trường TNHCS Thạch Thán, giáo viên Tiếng Anh tại trung tâm tiếng anh Royal, giáo viên Tiếng Anh tại Trung tâm tiếng anh Dream Sky. Hiện thầy đang tham gia giảng dạy tại trugn tâm English4kids.

Bằng cấp chuyên môn/nghiệp vụ sư phạm: 

-  Cử nhân giáo dục bậc trung học (Bachelor of Secondary Education)

 

96%
English