Giáo viên

Mr Luke Ashenden

Mr Luke Ashenden

Kinh nghiệm: 6 năm

Email: mrlukeashenden@googlemail.com

Website: http://www.funschool.net

Thầy Luke Ashenden hiểu được tâm lý và trình độ của học viên, thầy xây dựng bài giảng và áp dụng phương pháp giảng dạy phù hợp: giảng bài chậm, sử dụng nhiều ví dụ minh họa, giọng giảng rõ ràng, dễ hiểu, bổ sung các hoạt động giao tiếp trong lớp học, tạo môi trường tiếng Anh thân thiện, và cởi mở để khích lệ học viên thực tập các kĩ năng tiếng Anh. Thầy Luke Ashenden từng là giáo viên tại trung tâm TD kids Hanoi, giáo viên tại trung tâm Panda kids. Hiện nay thầy đang là giáo viên tiếng anh trung tâm English4kids.

Bằng cấp chuyên môn/Nghiệp vụ sư phạm:

- Chứng chỉ giảng dạy Tiếng Anh Thương Mại của tổ chức TEFL Quốc tế

- Chứng chỉ giảng dạy Tiếng Anh Quốc Tế TESOL của tổ chức TEFL Quốc tế

- Chứng chỉ đào tạo của Grapeseed.

 

97%
English